Jumat, 15 Mei 2009

Pengakuan Iman Rasuli

Pengakuan Iman

Aku percaya kepada Allah,
Bapa Yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak dara Maria,
yang menderita sengsara 
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, 
turun ke dalam kerajaan maut.
Dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik kesurga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa Yang Maha Kuasa. 
Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi 
orang yang hidup dan yang mati. 
Aku percaya kepada Roh Kudus, 
Gereja Yang Kudus dan Am, 
Persekutuan orang Kudus, 
Pengampunan dosa, 
Kebangkitan orang mati, 
Dan hidup yang kekal. 
Amin   

Tidak ada komentar: